PROFIL KLINICZNY

grupa docelowa: studenci ostatniego roku psychologii jednolitych studiów magisterskich

Profil przygotowujący do pracy w prywatnych i publicznych ośrodkach kryzysowych.
Obejmuje:
● warsztaty rozwijające samoświadomość w zakresie osobistych reakcji, co pozwala na monitorowanie wyborów dokonywanych w diagnozie i pomocy psychologicznej, kształtuje umiejętność szeroko rozumianej pomocy psychologicznej osobom z różnymi trudnościami i problemami psychicznymi.

● 3 ścieżki specjalistyczne, pomoc:

  • okołoporodowa
  • osobom starszym
  • osobom z chorobą nowotworową
  • wizyty studyjne

Możliwość komentowania jest wyłączona.