PROFIL JAKOŚCIOWY

Grupa docelowa: studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych – ostatnich lat I,II stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich.

Profil przygotowujący do pracy z danymi jakościowymi: ich pozyskiwaniem, analizowaniem i wykorzystywaniem w praktyce badawczej oraz w codziennej pracy w firmach i urzędach.

Obejmuje:

  • Warsztat interpersonalny 30h
  • Wizyty studyjne
  • 4 certyfikowane szkolenia
  • 6 warsztatów praktycznych
Moduł jakościowy, program skorygowany

Pierwszy blok warsztatów dotyczy różnych źródeł, z których analitycy i firmy pozyskują dane jakościowe: od standardowych wywiadów indywidualnych i grupowych, poprzez narzędzia geograficzne (geoankiety i geodyskusje, po big data, etnomining i czerpanie danych z serwisów społecznościowych.

Drugi blok warsztatów pozwala zdobyć umiejętność obsługi programów do analizy danych jakościowych: najpierw tych dostępnych na wolnych licencjach, a następnie – najnowszej wersji programu Maxqda Analytics Pro, pozwalającej na wszechstronne analizowanie danych tekstowych i wizualnych oraz łączenie metod jakościowych z ilościowymi.

Trzeci blok warsztatów dotyczy nowoczesnych metod pracy z materiałami jakościowymi i badań w działaniu, stosowanych dziś w firmach i rozmaitych instytucjach: design thinking (na przykładzie tworzenia produktów w firmie Lorenz Bahlsen Snack World), projektowania partycypacyjnego (na przykładzie tworzenia przestrzeni publicznych i mebli w mieście) oraz prototypowania urbanistycznego (na przykładzie makiet w skali 1:1 tworzonych do badań i konsultacji społecznych w miastach).

Uzupełnieniem trzech bloków jest bieżąca praca nad projektami grupowymi i indywidualne konsultacje z ekspertem (zadania praktyczne w formie projektowej) oraz dwie wizyty studyjne – spotkania z przedstawicielami podmiotów rynkowych pracujących z metodami jakościowymi.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez specjalistów w swoim fachu, pracowników uczelni polskich i zagranicznych, projektantów, badaczy i pracowników działów badawczych firm i organizacji pozarządowych.

Harmonogram zajęć można znaleźć w zakładce: Harmonogram

Możliwość komentowania jest wyłączona.