PROFIL ILOŚCIOWY

grupa docelowa: studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych – ostatnich lat I,II stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich

Profil przygotowujący do pracy w badaniach ilościowych na systemie CADAS
KOMPETENCJE INFORMATYCZNE – oprogramowaniu stworzonym przez polskich naukowców, używanym m.in. przez największe firmy badawcze. Znajomość CADAS jest przewagą na rynku pracy, trudną do zdobycia indywidualnie przez studentów. Zajęcia odbędą się w grupach 15-os.Profil kształtuje kompetencje informatyczne (cyfrowe), umożliwiające obsługę programów branżowych.

Obejmuje:

  • Warsztat interpersonalny 30h
  • Wizyty studyjne
  • 2 certyfikowane szkolenia
  • 8 warsztatów praktycznych z różnych obszarów środowiska CADAS

Możliwość komentowania jest wyłączona.