PROFIL SPOŁECZNY

grupa docelowa: studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych – ostatnich lat I,II stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich

Profil przygotowujący do pracy w oświacie, jednostkach kultury i domach pomocy.

Obejmuje:
● warsztaty rozwijające samoświadomość w zakresie osobistych reakcji, co pozwala na monitorowanie wyborów dokonywanych w diagnozie i pomocy psychologicznej, kształtuje umiejętność inicjowania i sterowania zadaniami społecznymi.

3 ścieżki specjalistyczne:
● nowoczesne technologie wspomagania uczenia
● poradnictwo psychologicznego (doradca, coach)
● umiejętności animacji i aktywizacji kapitału społecznego w gr.lokalnych
wizyty studyjne

Możliwość komentowania jest wyłączona.