Rekrutacja do projektu LKZ

Zapraszamy wszystkich studentów studiujących na ostatnich dwóch semestrach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017 i 2018 r. I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych UAM  ze wszystkich kierunków tj.:

  • Filozofia
  • Kulturoznawstwo
  • Kognitywistyka
  • Socjologia
  • Praca Socjalna
  • Psychologia

ZASADY REKRUTACJI II EDYCJI NA ROK 2017/2018

termin naboru: od 5 kwietnia do 10 maja 2017 r.
spotkanie informacyjne: 4 kwietnia (wtorek) godz. 19:00, sala A bud. E

REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 10.10.2017

 

Liczba uczestników 120 os.
● dokumenty: formularz zgłoszeniowy: formularz_zgl1
● selekcja: kandydaci będą przyjmowani na poszczególne profile, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami dla profili wg zasad:
● bezwzględne pierwszeństwo osoby niepełnosprawne
● średnia z ostatniego roku powyżej 3,5 (1 pkt), 4 (2 pkt.), 4,5+ (3 pkt.)
● zaangażowanie w rozwój uczelni tj. koła naukowe, samorząd studentów itp. (2 pkt.)
● uczestnictwo w projektach naukowych, publikacje/konferencje (3 pkt.)
Wymogiem przyznania punktów w danym kryterium będzie przedłożenie dokumentów poświadczających status.

Zgłoszenia formalnie poprawne, ale o zbyt niskiej liczbie pkt. umieszczane będą na liście rezerwowej. Po etapie oceny zawarte zostaną z uczestnikami umowy dotyczące charakteru wsparcia.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.